Elgreg. Mjøsa - Glomma

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Elgregion Mjøsa-Glomma godkjent som hjortevald

Deler av ERMG ble godkjent som hjortevald i mars i år. Det tellende arealet for hjortevaldet omfatter hele Løten kommune, Elverum vest for Glomma, og Vestre Åbu i Åmot kommune.

Egen bestandsplan for hjort for perioden 2011-2013 ble godkjent i august, med en samlet kvote på 80 dy for planperioden.