Elgreg. Mjøsa - Glomma

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Endring av grense for vinterjakt.

Løten kommune har etter anmodning fra styret i ERMG søkt Hedmark fylkeskommune om endring av grensen for jakt på elg i januar. I dag kan jakt på elg i januar kun skje sør for Rv. 25 i Løten og Elverum. Hedmark fylkeskommune har sendt forslag til ny forskrift ut på høring med frist 13. oktober. Forslaget åpner for jakt på elg i januar innenfor hele ERMG i Løten og Elverum vest for Glomma.

Saken skal opp til behandling i fylkesrådet 24. oktober.