Elgreg. Mjøsa - Glomma

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Ny hjorteviltforskrift.

Direktoratet for naturforvaltning har nå vedtatt ny forskrift for forvaltning av hjortevilt.

Lenke til forskriften finner du her.